1 3
  • Komornik Sądowy Łukasz Szczerba
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Łukasz Szczerba
    Kancelaria Komornicza nr IV w Gorlicach
    ul. 11 Listopada 27/211, 38-300 Gorlice

Witamy


Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Łukasza Szczerby

Kancelaria Komornicza Łukasza Szczerby mieści się przy ulicy 11 Listopada 27/211, w Gorlicach. Komornik przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 7:30 do 10:00 oraz w godzinach od 14:00 do 17:00

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 574 864 379 lub 18 473 16 40 oraz poprzez adres mailowy gorlice.szczerba@komornik.pl

Spłata zadłużenia


Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: BNP Paribas S.A.08 1600 1462 1890 2115 8000 0003 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Dla wierzyciela

Jeśli jesteś wierzycielem, kliknij aby przeczytać ważne informacje

Dla dłużnika

Jeśli jesteś dłużnikiem, kliknij aby przeczytać ważne informacje

Pobierz wnioski

Jeśli chcesz założyć sprawę u Komornika wypełnij odpowiedni wniosek

Spłać zadłużenie

Dowiedz się w jaki sposób możesz spłacić swoje zadłużenie

- Dostępy Komornika -

Ognivo

Ognivo - Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

E-sąd

E-Sąd - Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

ZUS

ZUS - Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

CEIDG

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

CEPIK

CEPIK - Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

CEPIK

Komornik Online – System ten umożliwia podgląd postępowań egzekucyjnych z dowolnego miejsca. Z programu komornik on-line korzystać mogą wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw

- Napisz do Kancelarii -

Wypełnij poniższe pola aby wysłać wiadomość do kancelarii

Sukces! Wiadomość została wysłana.
Error! Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.